Powered by : DO-IK

 

Thuisverpleging Joke 0476 71 00 19

Vereisten

Voor verpleegkundige zorgen heb je een doktersattest nodig, met uitzondering van de 'hygiënische zorg'.

Voor gedeeltelijke of volledige hulp bij het wassen en/of aankleden van een patiënt, is er geen voorschrift vereist. Deze aanvraag wordt door mezelf  rechtstreeks aan uw mutualiteit overgemaakt dewelke ons vergoed voor de geleverde prestatie